Støperiet: Elsker du Jesus?

Støperiet: Elsker du Jesus?

Eirik Fjellestad taler:
Hvordan bedømmer du om en person er kristen eller ikke? Å lage kategorier og sette mennesker i boks er det naturligste vi gjør. Men bruker vi Guds bokser og rammer, eller har vi laget vår egen versjon av hva det å følge Jesus betyr? Eirik viser hvordan Bibelen kaller til å elske Gud – før noe annet. Men hvordan ser det ut? Hvordan får jeg til det?

STUDIE

  • Les Filipperne 1:9-11 Hvorfor fokuserer Paulus på «kjærligheten deres», istedet for å bare si «må dere …»?
  • Les Matteus 7:21-23 Hvordan kan Jesus si nei til noen som gjør store ting for ham? Hva vil det si å kjenne ham?
  • Les Matteus 22:34-40 Elsker jeg Gud? Elsker jeg min neste? Hvordan kan jeg få mer av denne kjærligheten?