Støperiet: Hvorfor drikke av det levende vann?

Støperiet: Hvorfor drikke av det levende vann?

OBS: Denne talen inneholder en faktafeil, vedrørende bortgangen til to barn av Thomas Sjödin. Disse døde av sykdom, ikke ulykke og selvmord slik det hevdes i talen. Vi beklager feilen, men velger å beholde talen på nett allikevel. God lytting.

Som troende har vi fått en kilde til levende vann ved Den Hellige Ånd. Denne kilden kan vi koble på og drikke av ved å be, lese bibel, ta del i fellesskapet og nattverden. Nådegavene er også en kobling til denne kilden.

Spørsmål:

1) Hva tenker du om den samaritanske kvinnens respons når Jesus avslører synd? Kunne du vært like frimodig og åpen som henne? Hvorfor, hvorfor ikke?

2) Hva er livsviktig i ditt trosliv?

3) Hva slags nådegave tror du at du har? Hvordan bruker du den?