Hvorfor er gjestfrihet relevant for kirken?

Hvorfor er gjestfrihet relevant for kirken?

Gjestfrihet er en bibelsk verdi. Gjestfrihet må være utadrettet mot naboer og fremmede, men også innadvendt mot menigheten.

Spørsmål:
– Når var siste gang du/din familie inviterte noen hjem, som ikke er i din vanlige omgangskrets?
– Hvilke prioriteringer må du/dere gjøre for å ha tid til gjestfrihet? Ønsker dere å gjøre disse prioriteringene?
– Hvem er den ene du/dere vil invitere hjem, for å lytte til deres historie?