Før, etter og deretter

Før, etter og deretter

Andreas Karstad fortsetter taleserien om Kolosserbrevet.

Spørsmål:
Oppsummer innholdet i vers 15-20 med en setning.
Hva kan vers 16 bety, når vi vet at kolosserne var opptatt av mystikk, den åndelige siden av verden og hadde bakgrunn fra gresk religion og filsofi?
Hva menes med at Jesus skapte fred ved sitt blod?
Hva oppfordres kolosserne til i vers 23, som en respons til evangeliet?