Innledning til Kolosserne

Innledning til Kolosserne

Vi starter en taleserie om kolosserbrevet. Denne skal gå gjennom våren og ut semesteret. Bli gjerne med på gudstjenester og med bibelstudiene i hjemmene og husgrupper.

Spørsmål:
Hva lærte kolosserne av Epafras?
Hva er det kolosserne må lære/få innsikt i for å leve et liv til glede for Gud?
Hvorfor får de beskjed om takke Gud med glede?