Påskedag, fra frykt til fred

Påskedag, fra frykt til fred

Hvordan kan Jesu oppstandelse fra de døde hjelpe oss i møte med frykt og angst?

Til samtale:

-Del erfaringer av å kjenne på frykt/angst i eget liv

-Hvorfor er det så vanskelig å snakke om døden?

-Hva tenker du om at Jesus skiftet hilsen fra «Frykt ikke!» til «Fred være med dere!» etter sin oppstandelse?

-Del tanker dere har om hva Guds fred innebærer