En hvile som leder meg fremover

En hvile som leder meg fremover

I Salme 23 beskriver David en trygghet og hvile hos Gud under vanskelige omstendigheter. Hvilken hvile er det snakk om?

  • Hva stjeler din fred, din hvile og glede?
  • Kan du si som David: « Jeg mangler ingenting», når du for eksempel mangler penger, eller andre materielle goder, venner eller kjenner på uvisse tider?
  • Er det noe du kan være oppmerksom på/ hva tar for stor plass i livet ditt nå?