Gud åpenbarer sin storhet

Gud åpenbarer sin storhet

Gud har alltid åpenbart seg, og åpenbaringen hadde sitt høydepunkt på korset. Før Jesus ble født fikk Maria et budskap om hvem Jesus er. Vi får det samme budskapet i dag.

Lukas 1,26-38
Hva tenker du om Guds storhet i møte med krise?
Hvordan kan Gud bruke slike krisetider?
Hva kan din respons være til Gud i slike tider?
Hvilken plass har klagen til Gud, i ditt liv?