Fra død til liv

Fra død til liv

Eirik Austeng fortsetter taleserien om Kolosserbrevet.

Hva er forskjellen på å leve i kristus og ikke i seg selv eller i verden?
Hva slags tanker blir man møtt med fra omverden som utfordrer tro?
Hva vil det si at kjøttet ikke lenger har makt?
Hvis hele Guds fylde bor i Kristus, og man har fått den fylden gjennom å leve i han, hvordan forandrer det måten man lever på?