fbpx
Paulus hustavle

Paulus hustavle

Jon-Arne Frøyland fortsetter taleserien fra Kolosserbrevet.

Paulus lister opp hvordan man skal forholde seg til hverandre i en husstand.

  • Hva ligger i dette å underordne seg?
  • Kan det være aktuelt i vår tid?