Fra det gamle til det nye

Fra det gamle til det nye

Maria Bøgeberg taler fra Kolosserne 3, 1-17

  • Hvordan har man et sinn som er rettet mot «det som er oppe»?
  • Hva er forskjellen på det gamle mennesket og det nye i følge teksten?
  • Er det ting i ditt trosliv som bør kles av eller på?
  • Hvorfor står det i vers 14 at kjærligheten er det viktigste?