Hold fast på Jesus

Hold fast på Jesus

Eirik Austeng fortsetter taleserien fra Kolosserbrevet.

Spørsmål:
Vers 19: Hva vil det si at kristus er hode?
Hvorfor mener Paulus at man ikke skal rette seg etter menneskelige bud?
Hva kan seierskransen, som snakkes om I vers 18 bety?
Er det noe du gir autoritet i livet ditt i dag?