Følg meg!

Jesus møter disippelen Peter på stranden etter oppstandelsen. Peter får spørsmålet, «elsker du meg?» tre ganger, med bakgrunn i at Peter fornektet Jesus tre ganger. Så får Peter et oppdrag. Hva er Jesu hensikt med disse ordene? Janne Frøyland underviser med utgangspunkt i Johannes 21:16-19.

Samtalespørsmål

  • Å bli kjent med Jesus forvandler et menneske. Hvordan har du blitt forvandlet?
  • Hva trenger du fremdeles å jobbe med?
  • Hva tenker du om ordene: «Følg meg!» Er det vanskelig å si ja til det, og i så fall hvorfor?
  • Vil du følge Jesus og la Han være Herre i livet ditt? Hvilke følger får det for livet ditt her og nå?
  • Hvordan kan din lidelse bli til nytt liv?