Sendt for å vitne

Sendt for å vitne

Eirik Austeng taler.

Apostlenes gjerninger er historien om Jesu fortsatte gjerning gjennom kirkens første tid. Kirken ble sendt for å vitne om Jesus, i kraft av Den hellige Ånd.

  • Hva betyr det å være et vitne, sammenlignet å «gjøre» et vitne?
  • Hva tror du det trengs mer av i vårt område for at vitnesbyrdet skal fortsette å bevege seg utover? Personlig initiativ, åndelig åpenbaring eller motstand/forfølgelse?
  • Den hellige ånd gir oss kraft til å vitne. Er det et området ved livet du trenger kraft?