Jordens salt og verdens lys

Jordens salt og verdens lys

Jesus sier til sine disipler at de er jordens salt og verdens lys, Matt. 5. 13-16. Hva mener han med det?

Spørsmål til samtale:

  • Les Kol. 4. 6 og del erfaringer med det å være vennlige og samtidig tydelige
  • På hvilken måte kan vi som kristne være positivt annerledes?
  • Hva tenker dere om menighetens nye visjon «Vi følger Jesus, deler evangeliet, samler generasjonene og bygger nye fellesskap»?