Støperiet: Hvorfor drikke av det levende vann?

Støperiet: Hvorfor drikke av det levende vann?

Som troende har vi fått en kilde til levende vann ved Den Hellige Ånd. Denne kilden kan vi koble på og drikke av ved å be, lese bibel, ta del i fellesskapet og nattverden. Nådegavene er også en kobling til denne kilden.

Spørsmål:

1) Hva tenker du om den samaritanske kvinnens respons når Jesus avslører synd? Kunne du vært like frimodig og åpen som henne? Hvorfor, hvorfor ikke?

2) Hva er livsviktig i ditt trosliv?

3) Hva slags nådegave tror du at du har? Hvordan bruker du den?