Fokusperiode om bærekraftig liv: hviledag og arbeid

Fokusperiode om bærekraftig liv: hviledag og arbeid

Om fokusperioden

Vi i Hamar Frikirke ønsker at alle hos oss skal ha en fast ukentlig hviledag med fokus på å stoppe, hvile, feire og tilbe. I høst setter vi av seks søndager til å snakke om bærekraftig liv, med fokus på hviledagen og arbeidet. Parallellt med denne undervisningsserien har vi laget denne tre-ukers samtaleguiden for husgrupper.

Samtaleguide, uke 43-48 i 2023

Guiden leder oss tilbake til Bibelens grunnhistorie, og har spørsmål som hjelper konkretisere hva dette betyr for oss. Ved å sammen jobbe med dette over flere uker gir det rom til å bruke hviledagen i praksis og dele hvordan dette oppleves.

Guiden er tilgjengelig fysisk i inngangen til kirka og Kirkestua. Du kan også laste den ned digitalt her.