Om bønnemøtet

Denne høsten har vi besluttet å legge ned tirsdagens bønnemøte i sin nåværende form. Vi ønsker å si litt om bakgrunnen for dette og hva vi tror ligger foran oss.

Det bes mye i Hamar Frikirke. Vi ber som individer, vi ber i husgrupper, vi ber før gudstjenesten, staben ber, eldsterådet og andre ledere ber når vi samles. Bønn er viktig, og vi tror at å be sammen er en del av hvordan vi lever ut første ledd i vår visjon: «Vi følger Jesus». Hvorfor velger vi da å legge ned tirsdagens felles bønnemøte?

Bønn fremover

Menigheten har møttes til bønn på tirsdager og andre dager i uken i mange år. I perioder har det vært flere bønnemøter i uken med mange deltakere. De siste årene har det vært en god gjeng som har deltatt jevnlig på tirsdagens bønnemøte. Dette har vært en sentral del av menighetens arbeid for Guds rike. Når vi menigheten går i forbønn deltar vi i arbeidet for Guds rike, som medskapere.

I samarbeid med Olaf og Ragnhildur, som er ledere for bønnearbeidet, har eldsterådet startet arbeidet med en teologi for bønn. Vi skal bruke de neste månedene på dette og planlegger en fokustid på bønn i fastetiden, vinteren 2024. Dette har blant annet ført til at staben satte av arbeidstid hver dag i uke 37 til nettopp bønn. At staben brukte så mye tid i bønn, er nytt. Dette var en spennende erfaring. Eldsterådet opplever at vi som menighet skal lære mer om dette fremover; lære mer om bønn, hva det er, og hva det betyr å være en bedende menighet.

Om bønnemøtet

De siste årene har det blitt gjort flere tilpasninger i forsøket med tilgjengeliggjøre tirsdagens bønnemøte, for flere generasjoner og personer, nettopp fordi vi tror å møtes til bønn er viktig. Vi har dessverre ikke lykkes med dette. I god dialog med Olaf og Ragnhildur har eldsterådet besluttet å legge ned tirsdagens bønnemøte, i sin nåværende form.

Vi opplever en økt lengsel i menigheten etter å søke Gud, i flere generasjoner. Samtidig får vi signaler fra flere om at tirsdagens bønnemøte i sin nåværende form, ikke oppleves tilgjengelig. Vi tror rett og slett at ved å legge ned bønnemøtet i sin nåværende form, skaper vi et rom for nye uttrykk og nye møtepunkter, som vi håper vil engasjere flere til bønn og å søke Gud sammen. Vi vet ikke når nye uttrykk vil være på plass, men arbeidet med dette vil starte etter høstferien. Vi kunne valgte å starte noe nytt parallelt med tirsdagens bønnemøte, men eldsterådet har opplevd det riktig å legge noe ned, for at noe nytt skal få vokse frem.

Beklager

Dessverre var ikke eldsterådet proaktive nok i kommunikasjonen av dette. Denne nyheten ble først delt på et bønnemøte tidligere i september, og da var ingen fra eldsterådet til stedet, blant annet for å svare på spørsmål. Dette beklager vi! Eldsterådet inviterer derfor til et møte i løpet av de neste ukene. Der vil vi dele om prosessen og fremgang, med mulighet for spørsmål og ærlige tilbakemeldinger.