Bærekraftig Liv: Hviledag og Arbeid

Bærekraftig Liv: Hviledag og Arbeid

Hensikt med fokusperioden

Hamar Frikirke ønsker at alle våre medlemmer skal ha en fast ukentlig hviledag med fokus på å stoppe, hvile, feire og tilbe.

Hamar Frikirke ønsker at alle våre medlemmer opplever at arbeid er tilbedelse med hele mennesket, kropp og sjel, til Guds ære og Guds rikes fremvekst. 

Som menighet har vi de siste årene spurt hvordan vi kan lære. Hvordan lære å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap, som er vår visjonssetning. Vi tror at å lære innebærer å få kunnskap og å handle på kunnskapen. Vi har lært noe når kunnskap får liv og kropp. En fokustid er en avsatt tid der vi både gir kunnskap, praktiserer og reflekterer over erfaringene vi gjør oss – sammen som menighet. En fokustid innebærer derfor forkynnelse, samtaler i husgrupper og gjennomføring av praksiser i hjemmene og hverdagen. De neste 6 ukene skal vi lære hvordan hviledagen og arbeid er sentrale og bibelske momenter for et bærekraftig liv.

Vi har laget en egen samtaleguide/studiehefte til fokusperioden. I studieheftet finner du også forslag til praksis. Dette kan du bruke både hjemme og i husgrupper.

På denne siden kan du følge stegene i fokusperioden, finne taler, tips til bøker og ressurser.

Hviledagen: Tilbedelse

Praksis: Tilbe iløpet av dagen. Snakk om det hjemme, med venner eller i husgruppa om hvordan du tilber denne dagen

Boktips: A.J. Swoboda – Subversive Sabbath: The Surprising Power of Rest in a Nonstop World

Podcasttips: Bridgetown Church – Worship: An Adventure in Reality. Hør den her.

Hviledagen: Feiring

Edens hage eksisterte i en tilstand av Shabbat Shalom. Det betyr en tilstand av hvile, fred og helhet. Derfor ble hagen kalt Eden, som betyr glede. Når vi feirer hviledagen er det som om vi trer tilbake i den tilstanden. For at dette skal skje er feiring, lek, glede og måltid viktig. Gjennom feiring er det som om vi også forventer og gjør en forhåndsfeiring av den store bryllupsfesten som kommer Gud skaper en ny himmel og ny jord.

Praksis: Legg til en eller annen form for lek, fest, feiring og moro på hviledagen.

Boktips: Pete Scazzero – Under overflaten

Podcasttips: Hamar Frikirke – Historien til Sandra: hviledagen som singel. Hør den her.

Hviledagen: Hvile

Å hvile er å være. Å hvile er å la seg elske. Å hvile er å overgi all kontroll og skapelse til Gud. Å hvile kan også innebære mer enn å sitte i ro. Hør Anders sin tale om hviledagen her.

Praksis: Sett av tid til skjermfri, gjerne i forbindelse med en hviledag/hvileperiode.

Boktips: John Marc Comer – Ruthless elimination of hurry

Podcasttips: Fight hustle. End hurry – Saying no. Hør den her.

Hviledagen: Stans

Det hebraiske ordet sabbath kan oversettes med fire ord og handlinger: Stanse, Hvile, Feire, Tilbe. Hviledagen er gitt som en gave fra Gud, for mennesket, fra skapelsen av. Hør Eirik sin tale her som innleder fokustiden.

Praksis: Velg ut en tydelig avgrenset hviledag/hvileperiode og gjennomfør den i løpet av de neste to ukene. Spørsmål til hjelp: Hva kan du stoppe med/hvile?

Boktips: Tomas Sjödin – Mens du hviler

Podcasttips: Rule of life – Sabbath. Hør den her.