Vitnesbyrd fra Hjertefokus

Vitnesbyrd fra Hjertefokus

Bente Hanssen, Janne Frøyland og Olaf Engsbråten forteller sine historier om hvordan Gud rørte ved hjertet deres.

Til samtale:

  • Har du en historie der Gud berørte deg på en spesiell måte?
  • Hvordan er relasjonen til dine nærmeste i dag?
  • Hva kan være vanskelig å tilgi og hvorfor er tilgivelse så viktig?