Påsketalen: Den store forsoningen

Påsketalen: Den store forsoningen

Sentralt i påskebudskapet står forsoningen mellom Gud og menneske. Hvorfor måtte Jesus dø på et kors for at det skulle skje?

Spørsmål til samtale:

  • Hva tenker du om de forskjellige forsoningslærene?
  • Hva har du vektlagt mest i din tro?
  • Les 2. Korinterbrev 5. 19-21 og del tanker om hva det betyr å stå i forsoningens tjeneste