Vi følger Jesus sammen

Vi følger Jesus sammen

Taler: Anne Mari Schiager Topland.

Det er nedlagt en lengsel etter Gud i alle mennesker. Jesus kaller folk fra utenforskap til fellesskap.

Til samtale:

Del evt erfaringer av å føle seg utenfor, og erfaringer av å føle seg inkludert i et fellesskap

Hva tenker du om sammensettingen av disipler Jesus kalte?

Hvordan reagerer du på å bli satt sammen med mennesker som er veldig annerledes enn deg?