Støperiet: Fra hodet til hjertet

Støperiet: Fra hodet til hjertet

Crewet har bestemt at Støperiet skal fokusere på å integrere troen i både hodet og hjerte, og at dette er noe som skal være en rød tråd for semesteret. Eirik innleder dette fokuset i denne talen.

Spm 1: Hvor er troen din mest forankret? I hodet (fornuften, tanken) eller i hjertet (følelser, erfaringer, relasjon)?

Spm 2: Hva mener du kan være en svakhet eller styrke ved tro koblet til hodet eller hjerte?

Spm 3: Hva kan du gjøre den neste uken for å integrere troen i både hodet og hjertet, og hvem/hva kan hjelpe deg?