Veien hjem

Veien hjem

Jon-Arne Frøyland taler.

Jesus sier at han er veien til Gud. En eksklusiv uttalelse som passer dårlig i vår tid, men kan den være befriende?

Til samtale:

Les teksten fra Joh. 13. 36-38 + 14. 1-11 og prøv å sette deg inn i disiplenes situasjon. Hvorfor responderer de som de gjør?

Hvorfor er Jesus veien til Gud?

Hvordan kan vi som følger denne veien vise det for andre?