Utrustet til tjeneste

Eirik Austeng taler.

Les gjerne hele Efeserbrevet, men fokuser på kapittel 4.

1. Gud er aktiv ovenfor sitt skaperverk. Hva betyr det personlig for deg (ikke teologisk) at Gud ble menneske i Jesus Kristus?

2. Hva tenker du om å være utrustet til tjeneste? Hvor har du din tjeneste i Guds rike? (Kirke, jobben, fotballaget du trener, naboen du følger opp)

3. Hva kan menigheten gjøre mer/mindre av for å utruste flere til tjeneste? Hva kan du evt bidra med for at dette skal skje?

4. Bruk BLESS-modellen og skriv ned navn som dere ønsker å velsigne gjennom BLESS.