Støperiet: Hvem styrer skuta?

Støperiet: Hvem styrer skuta?

Sandra Iversen forteller om sin reise med tro og tvil, og hva det vil si å gi Gud kontrollen

  • Hvordan forholder du deg til tvil i både eget liv og i livet til de rundt deg?
  • Har du hatt en runde i løpet av livet som kristen, hvor du har tatt tvilsspørsmål og prosessen rundt det på alvor?
  • Hvor er du i forhold til å gi Jesus kontrollen over livet, hvem styrer skuta i ditt liv?