Støperiet: Korinterne del 10 – Nådegaver i menigheten

Støperiet: Korinterne del 10 – Nådegaver i menigheten

Cecilie Austjore-Hosum taler. Vi er skapt ut i fra Guds kjærlighet. Gud lengter etter å ha en nær relasjon til alle mennesker, og han ønsker at vi skal ha gode relasjoner oss imellom. Guds nådegaver er gitt til oss fordi Gud elsker oss som tror, og alle som enda ikke tror. De er et verktøy for oss til å tjene, elske, bygge opp og spre Guds kjærlighet og frelse. Og alt dette skal skje med kjærligheten som utgangspunkt.

Hele Korinter-serien finnes på podcasten.

Til Samtale

Les gjerne søndagens tekst i husgruppa: 1.korinterbrev kap. 12:4-14 + 27 og kap. 13:1-7. Bli enige i gruppa om hvilke punkter dere ønsker å prioritere å bruke tid på, eventuelt om dere vil fordype dere i Guds ord.
– Hva er deres erfaringer med og tanker rundt nådegavene? Hva er spennende? Hva er vanskelig? Er noe skummelt, og hvorfor er det det?
– Nådegavene har en viktig plass i menigheten. Men, de kan bli misbrukt, og heller føre til splittelse og ekskludering hvis det ikke tas i bruk i kjærlighet (se 1.kor. 13:4-7). Hvordan kan vi i Støperiet bruke nådegavene på en god måte, og hvilke roller i fellesskapet kan du utfordre deg selv i, der du får tatt i bruk nådegavene? (Kanskje noen av dere har gode eller dårlige erfaringer med bruken av nådegaver i en tidligere kirke som dere vil dele?)
– Be for hverandre, om at Gud skal hjelpe dere til å ta i bruk nådegavene. Det er lov å prøve seg på å profetere for hverandre, komme med visdomsord, eller ta i bruk tungetale som et personlig bønnespråk når egne ord ikke strekker til.

Fordypning i teksten:
– Cecilie snakker om hvordan nådegavene blir brukt i bibelen. Slå opp disse skriftstedene, og eventuelt andre skriftsteder dere kommer på. Både fra det gamle og det nye testamentet. Joh. 8:2-11, matt.22:15-22, luk.12:11-12, luk.8:22-24, joh.2:1-11, apg.2:1-4, apg.3:1-8. (mark.6:4-6. Jesus opplevde selv å ikke alltid kunne helbrede folk.) – Andre skriftsteder om nådegaver: 1.tim.4:12-15, 2.tim.1:6, 1.pet.4:8-11, rom.11:29, rom.12:4-10