Fasten – en tid for å ta imot

Fasten – en tid for å ta imot

Fasten er en viktig del av kirkeåret. Den har en helt konkret funksjon, og det er å gjøre oss klare til å ta imot påskens budskap. I søndagens tekst sa Jesus at hans død handlet om å herliggjøre Guds navn og å herliggjøre Jesus. Fasten kan fort bli gjort til en tid der vi tvinger oss gjennom øvelser, eller at vi i periode føler vi må gjøre noe ekstra. Samtidig klarer så få kristne å bare ta imot det Gud vil gi. Dette prekte Eirik om.

Til samtale

Les søndagens tekst fra Johannes 12,20-33 og Salme 63, 2-9.
† Hva handler påsken om for din del, og har du lyst til å gjøre påsken til noe mer enn ski, appelsin og hyttetur?
† Er du en som strever i troen? Strever du frem gjerninger, et bedre deg og et større hjerte?
† Klarer du å ta imot alt Gud har for deg? Klarer du åpne hjertets øyne for det Jesus gjorde på korset?
† Hva må du legge ned i ditt liv, så Gud kan la noe større, bedre og renere vokse frem? Kan du gjøre dette i fastetiden?