Livsviktig – Bønn

Livsviktig – Bønn

Taleserien livsviktig med inspirasjon fra de første disiplenes liv, starter med et fokus på bønn. Gud kaller oss til relasjon med han gjennom blant annet bønn. Jesus viser oss at bønn er mer enn ord, at vi trenger å be alene, vi trenger å be sammen. Vi kan ha stor forventning til Gud i bønn, for Han har vist oss at Han er evig god og evig allmektig. Allikevel skjer det at bønn ikke blir innfridd slik vi håper. Dette må vi også snakke om.

Spm:

1. Måten du ber på sier noe om hvordan du ser på Gud. Prøv å sett ord på hva slags Gudsbilde ditt bønneliv er preget av? Er Gud en kjøpmann du bestiller noe av? Er han en kjærlig og nådig Gud? Er han sint, på deg eller andre? Er Gud en Gud som lengter etter å frelse mennesker?

2. Hva er ditt forhold til å be sammen med andre? I kirka, i husgruppe eller 1 til 1.

3. Hvordan ber du praktisk i hverdagen? Ber du for venner, kjente, familie, arbeidsplass og studiested? Hva ber du evt om? Hvorfor?

4. Bibelen forteller oss mye om bønnens løfter og viktighet. Allikevel har vi en tendens til å glemme disse tingene. Hva kan du praktisk gjøre for at bønnelivet ditt skal vokse, og dermed at relasjonen til Gud vokser?