Freak: Gud er alltid større

Freak: Gud er alltid større

Vi har en tendens til å tenke at vi må være et annet sted, bedre enn vi er, eldre osv osv, for at Gud skal bruke oss. Heldigvis er Gud større enn våre begrensninger og kan/vil bruke oss – uavhengig av hvor vi er i livet.

 

Spørsmål til talen:

1. Hva er din begrensning?

2. Ber du om at Gud skal bruke deg? Hvorfor, hvorfor ikke?

3. Hvordan kan du peke på Jesus, med ord og handling, i din hverdag?