Jesu kroppsbygging

Paulus bruker bildet av oss som Jesu kropp i 1 Korinterbrev kap 12, i sammenheng med nådegavene. Jesus er hodet og vi er de ulike kroppsdelene. Hva betyr det for deg og meg?

Til samtale:

  • Les 1. Kor. 12. 12-27 og del inntrykk
  • Hvilken kroppsdel er du? Hva trives du med å gjøre? Hva er du god til? Ta gjerne en runde og bekreft hverandre.
  • Hva tenker dere om at det i menigheten er «protection of the weakest» som gjelder, i stedet for «survival of the fittest»?