Kall

Kall er et gammelt kristent ord vi trenger å børste støvet av. Efeserne 4. 1 sier at vi skal leve liv som er verdig det kallet vi har fått. Hva betyr det?

Til samtale:

  • Hva tenker dere på når dere hører ordet «kall»?
  • Har dere selv noen opplevelse av å få et kall?
  • Les Efeserne 4. 1-2 og snakk sammen om hva det betyr
  • Be for hverandre og bekreft gjerne hverandres kall