Glem ikke Paulus´ lenker

Glem ikke Paulus´ lenker

Erik Austeng avslutter taleserien fra kolosserbrevet

  • Hvordan er din balanse mellom gudstjenesten/samlingen og din hverdag?
  • Hvorfor er det viktig å hedre folk som gjør en innsats for å fremme Guds rike?
  • Se på vers 18, hvorfor avslutter Paulus brevet sitt på denne måten?