Du som bærer tunge byrder | Bærekraftig etterfølgelse

Du som bærer tunge byrder | Bærekraftig etterfølgelse

Sandra Iversen underviser om bærekraftig etterfølgelse, med utgangspunkt i Jesu ord om sine byrder i Matteus 11:28. Hva slags byrder legger du på deg selv, og hvordan er du kalt til å bære andres byrder?