Det er Gud som handler ovenfor mennesket

Det er Gud som handler ovenfor mennesket

Eirik Austeng taler.

  • Les Johannes Kap. 3.
  • Hva slags følelse sitter du igjen med etter å ha lest?
  • Er teksten positivt ladet, eller er den tung og negativ?
  • Er historien om Nikodemus en historie om håp? Evt på hvilken måte?
  • Tror du Gud handler i dåpen? Isåfall, hva gjør han?

Grunnet teknisk svikt ble ikke slutten av talen tatt opp. Vi beklager dette.