Dåp og etterfølgelse

Dåpen får ofte ikke så stor oppmerksomhet i blant oss kristne. Det er også et tema mange synes det er vanskelig å snakke om, da det er mange meninger. Hva er kristen dåp og hvilken betydning har den i forhold til troen?

Til samtale:
  • Hvilket forhold har du til dåpen?
  • Hva tenker du om forholdet mellom dåp og etterfølgelse?
  • Les Matteus 16. 21-23. Hva mente Jesus med å si til Peter: «Vik bak meg Satan!»