Oppfyllelsen | Siste del av bibelstudieguiden «Gjennom Bibelen»

Oppfyllelsen | Siste del av bibelstudieguiden «Gjennom Bibelen»

«Gjennom Bibelen» er en leseplan med ukentlige studieguider som hjelper oss se Bibelens store linjer. Vi jobber oss gjennom Bibelens store historie sammen. Del III er den siste delen av guiden, og den tar oss gjennom nøkkeltekster i Det nye testamentet som hjelper oss å forstå hvordan Jesus oppfyller Det gamle testamentet, og endelig gjør bukt med opprøret som har ligget i mennesket siden Syndefallet. En hjelp til å forstå mer av det Jesus gjorde, og hvordan vi er kalt til å leve som kristen i den tiden vi er i.

Bibelens store historie

Gjennom Bibelen zoomer ut og hjelper oss få overblikk over de store tingene Gud gjør og hvordan han beveger historien fremover gjennom Bibelens bøker. Måten vi skal gjøre det på er gjennom å dykke inn i nøkkelkapitler og vendepunkter gjennom Bibelen som hjelper oss å forstå den store historien.

Bibelverktøyet består av en leseplan med 5 kapitler i uka + et studiehefte med et spørsmålsbasert samtalestudie per uke. Vi anbefaler sterkt å gjøre dette studier sammen med andre, i en husgruppe, en mentorrelasjon, eller med noen som ønsker å forstå mer av hva Bibelen sier.