Om Bibel & Husgrupper 2022

Om Bibel & Husgrupper 2022

Dette innlegget er plukket fra januar-oppdateringen til husgruppeledere i kirka vår. Her får du et glimt av kjernen av husgrupper, bibestudier og leseplan 2022, og veien videre for åpnere og mer fleksible husgrupper.

  1. Kjernen av husgrupper
  2. Bibelstudier og leseplan
  3. Åpne og fleksible husgrupper
  4. Månedlig åpen husgruppe

#1 Kjernen av husgruppene

Jeg ville lese 1 Korinterne 2.1-15 med dere da vi møttes. Les gjerne teksten nå. Et fokus her er at det å følge Jesus handler om liv i omvendelse og i hans kraft. Ikke om veltalenhet, kunnskap og riktige ord. Det er det ekte livet med Gud, der vi ser at den Hellige ånd virkelig er en del av livet og jobber gjennom oss som mennesker, som også er attraktivt for verden rundt oss. Det er det som leder både oss og andre til Gud. Som viser glimt av hvem han faktisk er.

To kjernepunkter som jeg jevnlig kommer tilbake til for hvordan det å følge Jesus ser ut i hverdagen er disse:

#1 At det er rom i livet mitt så Gud kan snakke.

#2 At jeg er villig til å gå når han leder.

Gud kan snakke på uendelig mange måter. Og han gjør det. Gjennom Bibelen, mennesker, natur, følelser, tanker. Min utfordring er å ha det stille nok i livet mitt, hodet mitt og hjertet mitt til å faktisk plukke opp det han sier. Jeg trenger også å være villig. Villig og ydmyk nok til å leve ut det han sier, og det han kaller meg til. Kristendommen dør eller blir bare en fasade om det stopper ved å være gode ord og kunnskap. Vi trenger å leve det ut for at det skal bli kjennskap; at vi kjenne Gud, og faktisk lærer oss å elske han med hele oss.

Dette utfordrer meg, samtidig som det gjør det enklere å fokusere på her og nå som en etterfølger av Jesus. Hans byrde er lett, og med han kan vi leve i en hvile og tillit til at det er han som skal lede oss, som skal leve gjennom oss. Og at vår jobb er å gi ham rom til det.

Jeg tror dette er en nøkkel i husgruppene våre og. Gi Gud rom til å snakke til oss. Og være villige til å gå på det han sier. At dere leder husgruppene deres i tillit til at det er Gud som er den egentlige lederen. Og at han er levende og aktiv, ikke bare i deg, men i hele gjengen. Du trenger ikke ha alt på stell. Du trenger ikke være den som alltid kommer med den viktigste innsikten eller har det siste ordet. Din jobb er å tilrettelegge og skape rom for Gud til å jobbe i dere og gjennom dere. Det er Gud alene som kan forandre og forvandle liv.
 

#2 Bibelstudier og leseplan

Vi har landet på å fortsette med å lage Bibelleseplan og bibelstudier for kirka. Jeg skulle gjerne fått runden med dere for å høre hvem som har brukt det og hvordan det har vært. Men jeg har fått noen tilbakemeldinger fra noen av dere, og det har vært med å forme hvordan vi har laget studiene i høst. Det er spennende. Vi har også fått tilbakemeldinger på at studiene har fungert i mentorrelasjoner, og at leseplanen har fungert godt for ungdommene.

Planen for 2022 er en «Bibeloversikt» med oppstart første uka i februar. En leseplan og studier som tar oss gjennom nøkkeltekster i Bibelen for å komme tettere på Bibelens store historie, åpenbart bit for bit. Frem til sommeren vil vi jobbe oss kronologisk gjennom nøkkeltekster i Det gamle testamentet, med noen glimt fra Det nye testamentet her og der. I høst vil vi jobbe videre gjennom nøkkeltekster i Det nye testamentet. Vi legger fortsatt opp til 5-6 kapitler med lesing hver uke, samt et ukentlig Bibelstudie basert i en kjernetekst fra ukens kapitler. Leseteksten kommer ikke til å dekke alle kapitlene i en bok (eller GT), men plukke viktige kapitler som gir dybde til studieteksten.

Jeg gleder meg til å jobbe videre med dette, og til å se hvordan det funker for dere som velger å bruke det. I januar kommer til til å anbefale Johannes Evangelium som en bok å lese gjennom. Jeg vil også anbefale dere å fokusere på å dele troshistorie og bruke dette til å komme tettere inn på hverandre på veien inn i det nye året.

Merk: Vi anbefaler og kjøper fortsatt inn Bibelselskapets bibelleseplan og tilgjengeliggjør den for dere som liker og bruker den. Ta kontakt med pastor Eirik Austeng om du er interessert i denne.
 

#3 Åpne og fleksible husgrupper

Vi ønsker oss enda flere husgrupper, og drømmer om interessebaserte husgrupper, og fleksible løsninger for husgrupper. Gruppene er en kjerne i kirka vår, og en av de viktigste veiene inn for nye til å virkelig bli en del av fellesskapet – ikke bare sosialt, men som etterfølgere av Jesus. Men formen på husgrupper er ikke hellig. Vi tenker at en husgruppe må inneholde de følgende tre elementene:

  • Lese/høre fra Bibelen sammen og la seg utfordre i liv og tanke.
  • Dele liv og bli kjent i et mindre fellesskap.
  • Be for hverandre.

Alle elementene trenger ikke gjøres hver gang en møtes, og rammene for hvordan vi gjennomfører samlingene er veldig fleksible. Vi kan mikse eldre med unge voksne. Vi kan ha en mer åpen gruppe for «oss som sliter». Vi kan ha grupper som samles rundt felles interesser, som film, matutdeling, tur, strikking, mediaproduksjon, evangelisering eller kokkekunst.

Jeg vet at husgrupper og sammensetningen av mennesker er veldig personlig for mange av oss. Det kan være utfordre å få inn nye når du har brukt lang tid på å bli trygg nok til å dele sant fra livet med den gruppa du har. Det har vi stor respekt for, og vi tvinger ingen til å bryte opp det gode de har. Jeg vil heller utfordre dere til å tenke muligheter. Kan vi møtes i denne gruppe en uke, og gjøre en alternativ aktivitet den neste uka, hvor det er lett å ta med seg venner eller nye? Kanskje noen i gruppa di er klar for å tenke nytt, og dere kan dele dere og frigjøre noen til å starte en ny gruppe som favner andre mennesker?

Spill denne ballen med gruppa di. Åpne denne døra til å tenke nytt, for å nå og favne flere. Eller for å bryte gjennom overflaten og komme dypere sammen. Kontakt eller be de kontakte meg med tanker om nytt, så blir jeg veldig gjerne med på reisen. Bibelstudiet gjør det enkelt å samles uten for mye planlegging, så fokuset kan være på å lede samtalen og komme til kjernen – i menneskene og i det Gud leder inn i. Stopp opp. Tenk. Be. Og la oss sammen se hva Gud har på gang i blant oss og rundt oss!

#4 Månedlig åpen husgruppe

Jeg planlegger å starte en månedlig «Åpen husgruppe» i Kirkestua når restriksjonene har roet seg. Tanken er første eller siste tirsdag i måneden, fra 18-20 før vi kan gå over til Bønn & Lovsang i kirkesalen. Et sted hvor vi jobber med ukens Bibelstudie sammen først, for så å gå i mindre grupper for å dele og be for hverandre. Et sted med lav terskel, hvor nye kan få smak av hva husgruppe er. Før de enten kan bli en del av de eksisterende gruppene, eller vi kan starte nye grupper utifra de som kommer.


Er du interessert i å være med i husgruppe hos oss? Ta kontakt med oss på eirik@hamarfrikirke.no