Gjennom Bibelen | Guds store historie på ett år

Gjennom Bibelen | Guds store historie på ett år

Å se Guds store historie

I år skal vi jobbe oss gjennom Bibelens store historie sammen. Vi skal zoome ut og få overblikk over de store tingene Gud gjør og hvordan han beveger historien fremover gjennom Bibelens bøker. Måten vi skal gjøre det på er gjennom å dykke inn i nøkkelkapitler og vendepunkter gjennom Bibelen som hjelper oss å forstå den store historien.

Bibelverktøyet består av en leseplan med 5 kapitler i uka + et studiehefte med et spørsmålsbasert samtalestudie per uke. Vi anbefaler sterkt å gjøre dette studier sammen med andre, i en husgruppe, en mentorrelasjon, eller med noen som ønsker å forstå mer av hva Bibelen sier.

Ta en kikk, ta det i bruk, og spre det fritt videre. Er du interessert i å være med i en husgruppe, eller være med å starte en ny? Ta kontakt med meg.

Studieheftet, del 1

Heftet kan lastes ned digitalt her, eller hentes fysisk i inngangen til Kirka eller Kirkestua. Heftet varer frem til påske. Fra påske og frem til sommeren vil del 2 av «Gjennom Bibelen» ta for seg resten av Det gamle testamentet.

22.HF_.Bibel_.Vinter.GT_.Oversikt