Studiepermisjon

Det er nå over 5 år siden jeg kom til Hamar Frikirke for å jobbe som menighetsarbeider. Det er rart å tenke på at det har gått 5 år. Det er 5 veldig takknemlige år for min del. Takk for at jeg har fått tillit og ansvar. Takk for kall til ordinasjon og pastortjeneste. Jeg har fått vokse og modnes. Jeg har blitt kjent med mine styrker og svakheter. Alt i rammen av et menighetsfellesskap som har tolket meg i beste mening, gitt meg tilbakemeldinger og omsorg. Takk for at jeg får være disippel og etterfølger av Jesus sammen med dere. Dette fellesskapet inspirerer meg til å følge Jesus og stadig vokse i kjærlighet til ham og min neste.

Høsten 2015 giftet jeg og Trine oss. Vi flyttet til Bergen for at Trine skulle få ta master i komposisjon ved Griegakademiet. Samtidig begynte jeg på mitt eget masterløp i teologi på MF, som fjernstudent. Jeg begynte også å jobbe som ungdomsarbeider i den norske kirke på Sotra utenfor Bergen i 50% stilling. Det fortsatte jeg med, helt til jeg begynte som menighetsarbeider i 70% stilling januar 2017. Jeg fullført masteren i teologi høsten 2018. Masterløpet mitt på MF gjennomførte jeg som fjernstudent og minst 50% arbeid ved siden av. Masterløpet var altså ganske tøft. Siden da har jeg fortsatt i tjeneste i kirken gjennom pastorrollen i Hamar Frikirke, pluss stillingen som rådgiver for unge voksne i Frikirkens Barn og Unge, pluss noen små engasjementer for Frikirkens hovedkontor og styreledelse for Cafe Uno

Det har med andre ord vært 7 år fra 2015 og frem til nå i 2022 med mye jobb, mye ansvar og mye engasjement. Dette er hovedgrunnen til at jeg har søkt om studiepermisjon. Det er en tid for å senke belastningen, studere, be og restituere. Jeg ønsker å være helt på plass når høsten kommer, og jobben i forlengelsen av vårens strategiarbeid virkelig starter, slik at jeg har kapasitet som disippel, ektemann og pastor.

Jeg starter studiepermisjonen med en toukers reise til USA. Jeg skal delta på Exponential, en menighetsplanterkonferanse i Orlando, Florida. Senere reiser jeg til Portland for å besøke Bridgetown Church, som har gjort et 5-års prosjekt der menigheten har utforsket etterfølgelse og disippelskap i USA sin mest progressive by. Når jeg kommer hjem skal jeg bruke tiden min til å studere Professor Tom Wright sin teologi, i tillegg til å be, hvile, grave i jorda på småbruket og leke.

Mens jeg er i permisjon, fortsetter menigheten sitt strategiarbeid. På årsmøtet i mars vil menighetsmøtet blant annet arbeide med organisasjonsstrukturen vår. Eldsterådet holder i denne prosessen og evt spørsmål rundt menighetsmøtene og strategiprosessen kan rettes til eldsterådet på er@hamarfrikirke.no. Pastor Anders Myklebust trer inn som vikarierende daglig leder og hovedpastor. Han overtar ansvaret for gudstjenestearbeidet vårt. Spørsmål knyttet til menighetens arbeid kan stilles til han (anders@hamarfrikirke.no). Økonomi og bygg har diakonirådet vårt ansvar for. De er også i prosess rundt menighetens omsorgsdiakoni. Spørsmål knyttet til dette kan stilles til diakonrådsleder Marit Bright (msnordli@gmail.com). Spørsmål knyttet til administrasjon, drift og husgrupper kan stilles til administrasjonsleder Eirik Fjellestad (eirik@hamarfrikirke.no). Min epostkonto eausteng@hamarfrikirke.no vil ikke være i funksjon mens jeg er i permisjon. All epost som sendes til den kontoen vil bli slettet, slik at jeg ikke kommer tilbake til full innboks. Generelle henvendelser kan sendes til post@hamarfrikirke.no, som administreres av staben.

Husk gjerne på meg og Trine i bønn. Vi sees på gudstjenester og samlinger.