Eldste
Berit Svensen
Barne- og familiearbeider
Anette Haldorsen