Berit Svensen

Jeg er født den 3. august 1961. Jeg er gift med Sverre Andreas, har tre barn, tre svigerbarn og to barnebarn. Jeg jobber til daglig som lærer og har vært med i Hamar Frikirke siden 1982.

Eldste
Anders Eek
Eldsterådsleder
Øystein Samnøen