Bønn og faste

Jesus sier i Johannes 17:3:

«Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt Jesus Kristus.»

Det evige liv består i å kjenne den treenige Gud, Far, Sønnen og Ånden personlig. Skal vi kjenne noen personlig så forutsetter det fellesskap og kommunikasjon. Fra vår side er en stor del av denne kommunikasjonen bønn. Denne bønnen har et bredt register, lovprisning, takk, stillhet, klage, påkallelse av Gud i nød, bønn for personlige behov, forbønn for andre mennesker, bønn om ledelse, innvielse, syndsbekjennelse, framgang for Guds rike osv. Gud kommuniserer tilbake gjennom Guds ord, Åndens indre stemme, nådegaver, drømmer, syner, naturen, kunst, omstendigheter og andre mennesker.


I denne korte artikkelen vil jeg begrense meg til å si noe om hvordan bønn og faste er ment å virke sammen. Bibelen har mye å si om bønn. Faste er omtalt mindre. Fasten nevnes nesten alltid i tilknytning til bønn. Det dreier seg om å søke Gud. Vi innvier oss til Gud. Ber til ham. Lytter til Åndens stemme. Søker ham i Ordet. Gjennom fasten får vi ekstra tid og konsentrasjon og fokuset på Gud øker. Bønn og faste er åndelige disipliner som er ment å virke sammen. Fasten understreker bønnen og vi demonstrerer vår avhengighet av Gud. Gud lønner dem som ber og faster (Matt. 6:6 og 6:18).

Den normale faste i bibelsk sammenheng er å avholde seg fra mat og drikke bare vann. Når Jesus faster i 40 dager uten vann er det en mirakuløs faste. Det er normalt ikke å anbefale å ikke drikke vann. Delvis faste er omtalt i Daniels bok. Daniel og vennene hans spiser bare grønnsaker. Det er litt uklart om motivet er faste. Men vi leser også at kongen fastet om natten og avsto fra sex med sine koner da han ønsker at Gud skal berge Daniel fra løvehulen. Det er kongens måte å søke Gud på.

Ved en delvis faste kan vi avstå fra måltider, faste visse dager i uken, drikke bare juice og suppe og liknende. Det er jo en fordel om en kan sette av en spesiell tid bønn og faste der en ikke har andre oppgaver og avstår også fra andre ting som sosial kontakt og medier. Det er ofte det mest givende, men ikke alltid mulig. Da er delvis faste svært aktuelt. Delvis faste er også aktuelt for de som ikke kan være i en normal faste av helsemessige grunner. Har du ikke fastet før, så kan du nærme deg dette litt forsiktig, fast et måltid, en dag, fast en dag der du drikker bare juice eller suppe og bruk den ledige tiden i bønn. Fint å begynne nå i kirkeårets fastetid.

Bønn og faste er særlig aktuelt når:

1)Vi søker Gud for innvie oss til ham på nytt og vil komme nærmere Gud.
2)Når vi er i en alvorlig krisesituasjon eller står overfor viktige valg.
3)Vi trenger et bønnesvar som er veldig viktig for oss selv, noen som står oss nær eller Guds rikes framgang (Matt. 17.21)
4)Når vi selv eller andre skal innvies til en tjeneste i Guds rike (Ap.gj. 13:2-3)
5)Meddelelse av nådegaver ved håndspåleggelse (1. Tim. 4:14)

Vi håper at dette innlegget kan gjøre veien til å prøve faste enda litt lettere. Med ønske om en god fastetid.