Ny stab i Hamar Frikirke

Ny stab i Hamar Frikirke

Hamar Frikirke har valgt inn en ny fast stab til å lede arbeidet i menigheten. Dette skjedde på forrige ukes årsmøte. Staben i seg selv er ikke helt ny og de fleste i staben har fungerte i en kombinasjon av faste stillinger og vikariater det siste halvannet året. Det er med glede at vi presenterer denne kremgjengen av en stab.

Hovedpastor

Eirik Austeng ble valgt inn som hovedpastor og forstander i 70% fast stilling. Han har arbeidet i menigheten i litt over 4 år, først som menighetsarbeider og senere som ordinert medpastor fra nov. 2018. Eirik har det overordnede ansvaret for menigheten og kommer til å lede arbeidet mot byggingen av nye fellesskap.

Eirik ble født i 1989 år og bor i Hamar sentrum sammen med kona Trine.

Pastor

Anders Myklebust ble valgt og kalt til pastor med ansvar for ungdom og unge voksne i 70% fast stilling. Anders har arbeidet som ungdomsleder siden aug. 2016, og har siden hatt flere prosjektstillinger og engasjementer. Vi gleder oss spesielt over at menigheten har kalt en ny pastor.

Anders ble født 1978 og bor i Stange sentrum sammen med kona Siri Helen og barna Celine Sunniva, Victoria, Isac Andreas og Marco.

Barne- og famieliarbeider

Helene Timmer har siden feb. 2018 arbeidet som barne- og familiearbeider. Hun har hatt 20% fast og 20% prosjektstilling. Dette øker nå til 50% fast stilling. Dette viser at menigheten ønsker en fortsatt satsing på vårt barne- og familiearbeid. Menigheten valgte å øke Helenes faste stilling fra 20% til 50%. Helene jobber for tiden med å styrke samarbeidet mellom kirken og hjemmet.

Helene ble født i 1990 år og bor i Ottestad sammen med mannen Steven og barna Olivia, Sofia og Isabella.

Administrasjonsleder

Eirik Fjellestad ble valgt som administrasjonsleder i 50% fast. Han har siden aug 2019 fungert som vikar i administrasjonsarbeidet, først i 25% stilling og senere i 50% stilling fra aug. 2020. Eirik frigjør masse kapasitet for resten av staben og menigheten, ved å effektivisere systemer og prosesser. Dette er svært verdifullt. Eirik kommer også til å ha ansvaret for husgruppearbeidet vårt.

Eirik ble født i 1987 år og bor i Bekkelaget sammen med kona Elise og barna Jonathan og Joshua.

Prosjektarbeider Unge voksne

Esther Krause ble valgt inn som leder for unge voksnearbeidet vårt i en 20% prosjektstilling over to år. Esther er i dag vikar for Eirik Austeng inn mot unge voksne. Esther kommer til å lede arbeidet med støperietfellesskapet. Esthers hovedengasjement er som kafeansvarlig for Cafe Uno.

Esther ble født i 1993 år og bor i Hamar sentrum sammen med resten av teamet i den gamle pastorboligen.

Staben hadde forrige fredag sin første stabssamling etter årsmøtet. Vi er begeistret over tilliten og gleder oss over tjenesten og arbeidet. Det er stor trivsel i staben, og fredager når alle er samlet er en høydare. Vi er enige i at arbeidet og tjenesten vår skjer i forlengelsen av spesielt Jon-Arne Frøylands tid og tjeneste som pastor. Det er godt å bygge videre på en stabil og sunn plattform, der vi skal bygge videre på det som har vært, og ikke bygge noe helt nytt. Staben uttrykker en stor takknemlig til Jon-Arne!

Husk gjerne på oss i bønn!

Referat fra årsmøtet kan leses ved å trykke på knappen nedenfor.

Forrige
Bønn og faste
Neste
Mammon