Snakk om det

Tro i møte med det moderne mennesket

Gjennom vinter og vår 2021 går vi gjennom en taleserie vi har valgt å kalle «Snakk om det. Tro i møte med et moderne mennesket«. Vi har som menighet behov for å ta tak i de vanskelige temaene, som mange kjenner på berøringsangst ovenfor. Vi vil snakke sant og ærlig om hva bibelen sier, om hva mennesket er. Vi håper at vi kan sitte igjen med et sunt språk, ressurser og innsikt i hvordan møte det moderne mennesket. Målet er altså ikke bare å peke på bibelens etikk, men å peke på en kultur vi som menighet ønsker å ha. Vi tror også at disse temaene kan vise oss mer av Jesus, av hans nåde og hans hjerte for mennesker.

På denne siden vil du finne talene vi holder, med spørsmål til samtale. Du vil finne podcastepisoder knyttet til temaene, tips om bøker, podcaster og andre ressurser knyttet til de ulike temaene. Alle talene våre er å finne som rene podcaster/taleopptak her.

Helt nederst på denne siden vil vi dele tips om bøker, podcaster og andre ressurser som vi anbefaler.


21.02.2021 | Trond Sæthren, når det stormer

Trond deler personlig fra eget liv i møte med opp og nedturer. Vi tjener en Gud som ser og som bryr seg. Han har aldri lovet at livet skal bare være enkelt, men han har lovet å være med gjennom alt. Vi trenger å snakke sant og ærlig om livets tøffe sider. Temaer som mental helse har ikke fått sitt fortjente fokus gjennom kirkens historie. Vi vil snakke om dette temaet.

I forlengelsen av talen kan du høre på vår podcastepisode med Trond og hans kone Anne-Helen, som følger opp temaet fra talen. Du kan lytte til den her, eller der du hører på din podcast.


14.02.2021 | Eirik Austeng, om sex og ekteskap

Å snakke om sex, ekteskap og seksualitet er krevende. Vi ønsker å ha en ærlig og sunn kultur for dette i vår menighet, der vi er tydelige på hva bibelen sier og møter hverandre med nåde og kjærlighet. Alle mennesker har en seksualitet, en positiv energi som driver oss i retning av hverandre, og som også driver oss mot Gud. Seksualitet sier oss noe om oss som relasjonelle skapninger. Hør talen og tenk over saken.

Spørsmål til samtale:

  • Paulus beskriver kroppen som et tempel for Ånden (1 kor. 4,14ff). Hva har det å si for din forståelse av din seksualitet?
  • Jesus bekrefter ekteskapet som en ordning fra Gud, der to mennesker blir ett (matteus 19). Hva betyr det for dere at to mennesker blir ett på denne måten?
  • WHO definerer seksualitet som en positiv energi, som driver oss mot andre mennesker. Dette er mye større enn nytelse i form av et samleie. Hva kan seksualiteten si oss om forholdet til Gud?

I forlengelsen av talen ønsket vi å gi noen tips til hvordan bygge et meningsfylt ekteskap. Disse tipsene kan du høre på denne podcastepisoden.


07.02.2021 | Alexis Lund, en bedre historie


Tips og anbefalinger

Bøker

Podcaster og taler