Apostlenes Gjerninger

Apostlenes gjerninger er del 2 av et større historieverk mest sannsynlig skrevet av legen Lukas, en nær medarbeider og følgesvenn av Paulus. Lukas evangelium og apostlenes gjerninger er en gjenfortelling Lukas gjør til Teofilos – slik at Teofilos skal få vite om det som har skjedd blant dem og at det han har hørt og fått opplæring er troverdig og pålitelig. Innledningen i kapittel 1 forteller om det Jesus begynte å gjøre. Bruken av orden begynte viser oss at Lukas sin tanke er den videre fortellingen av gir i apg er fortellingen om hva Jesus fortsatte å gjøre – gjennom sin kirke. Apg er altså ikke fortellingen om kirken, men fortellingen om hva Jesus gjorde gjennom sin kirke og apostlene.

Lukas evangeliet og APG må altså leses i lyset av hverandre, der Lukasevangelium er biografien/evangeliet om Jesus. APG er ikke en biografi om Peter og Paulus, selv om mye av beretningen følger dem. APG er en historie og bærer derfor mer preg av historieskriving som sjanger med veksling mellom forord, episoder og taler. APG er ikke skrevet til oss, men vi tror den er skrevet for oss. Vi må derfor tolke den gjennom de første leserne sine øyne for å komme frem til hva det betyr for oss. Lukas må også ha tenkt at det han velger å trekke frem er nok for å skape troverdighet om det Teofilos har fått høre, og at resten av kirkehistorien ikke er nødvendig for å skape troverdighet. I APG får vi altså vite det vi trenger å høre for å se hva Jesus gjorde gjennom kirken.

Høstens taleserie

Hør talene fra serien ved å trykke her.

DATOAPOSTLENES GJERNINGER
23.08Kap 1,8. Dere skal være mine vitner
30.08Kap 2,29-41. Det stakk dem i hjertet. Omvendelse og tro
06.09Kap 2,42-27. De holdt trofast sammen
13.09Kap 6, 1-7, Diakonien, en ny tjeneste
20.09Felles gudstjeneste med flere menigheter i byen
27.09Kap 8. Forfølgelse og motstand som grunnlag for vekst
04.10Kap 9, 32-43. Tegn og under fulgte dem
11.10
18.10Kap 13. Paulus, den første menighetsplanter

Vi anbefaler å lese sakte gjennom apostlenes gjerninger. Taleserien er ferdig i midten av oktober, men vi det er ikke et mål for oss å lese ferdig boken til 18 oktober. Målet vårt er at du som et etterfølger av Jesus går i dybden av Guds ord gjennom å studere historien om de først kristne. Vi trenger å leve i balansen mellom å søke Gud i hans ord i hverdagen når vi er alene, og i fellesskap når vi kommer sammen til gudstjeneste. Det er nok å lese avsnitt for avsnitt. Her er en 15 minutter metode for å studere et avsnitt i bibelen:

S – Skriften. Velg deg skriftordet du vil studere. Les det sakte, gjerne 2 ganger
O – Observer og tolk. Spør HVA som skjer. Spør HVORFOR disse tingene skjer.
A – Applikasjon. Tenk over hvordan det du har lest kan leves i praksis
P – Personlig bønn. Be over det du har lest, be for dagen og menneskene du skal møte.

Her kan du se noen filmer som introduserer og forklarer innholdet i apostlenes gjerninger: