Kirkekaffe i fremtiden

Vi som menighet setter kirkekaffen og fellesskapet høyt. Dette er viktig for oss som har vår tilhørighet til menigheten. I tillegg er det en god arena for å inkludere nye og praktisere gjestfrihet. Samtidig ser vi at vi har store utfordringer med å holde smittevernsreglene ved kirkekaffen. Det er spesielt 1-meters regelen som brytes. Vi kommer til å fortsette å arrangere kirkekaffe, av de nevnte årsakene. Vi oppfordrer allikevel til å organisere kirkekaffe i hjemmene i forlengelsen av gudstjenesten.

Vi skjønner at ikke alle har mulighet til å invitere noen hjem. Det er heller ikke alle som har mulighet til å reise andre steder. Derfor trenger vi begge deler; kirkekaffe i kirken og i hjemmene. Har du mulighet til å invitere noen hjem, anbefaler vi det. Dette gir oss også en ypperlig anledning til å praktisere gjestfriheten vi hadde som fokus i februar. Talene om gjestfrihet kan du høre her.