Verktøy til en felles Bibelrytme

Verktøy til en felles Bibelrytme

Vi har lenge ønsket oss et verktøy som hjelper oss både lese og gå dypere i Bibeltekster sammen som menighet. I høst lanserer vi en felles Bibelleseplan som menigheten inviteres med på. Denne består av 4 kapitler i en av Bibelens bøker + 1 salme hver uke.

I tillegg lager vi ukentlige Bibelstudier av noen sentrale vers fra ukens tekster. Her får du litt bakgrunn til teksten, noen spørsmål som hjelper deg under huden på det forfatteren og Gud ønsker å formidle, og en utfordring til hvordan anvende denne sannheten i hverdagen eller tanken din. Dette studiet er lagt opp til bruk i husgrupper, mentorgrupper, men egner seg også som personlig Bibelstudie, eller noe man kan jobbe med sammen med noen som ønsker å bli bedre kjent med Bibelen.

Ressursene ligger trykket og klare i inngangen i kirka vår, eller kan lastes ned her. Velkommen til å henge deg på!

21-Markus