Utforsk Bibelen!

Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.

Jesus i Johannes 8,31-32

Jeg er blitt mer og mer glad i Bibelen. Det har vært stort å oppdage mer og mer hvordan det er indre sammenheng mellom alle de bøkene Bibelen består av. Da Jesus hadde stått opp og gikk sammen med to disipler på veien til Emmaus, fortalte han dem hvordan alle skriftene i Det gamle testamente pekte fram mot ham. Det er en fantastisk skattejakt å oppdage hvordan så mye av det som er sagt i Det gamle testamente, oppfylles med Jesus.

Det begynner allerede med at slangen etter syndefallet får høre at en fra kvinnens ætt (altså et menneske) skal knuse slangens hode. Og kanskje den aller tydeligste profetien om Jesus er beretningen om Herrens lidende tjener hos Jesaja. ‘Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder.’  (Jes 53,5) Også Salmene og profetbøkene er fulle av profetier som ble oppfylt av Jesus. Gå på skattejakt!

For å bli i ordet, må vi høre og lese det. Troen kommer av Guds ord. Ord har evnen til å skape. Guds ord ‘skaper Guds rike’ i oss når vi tar imot det. Det skaper tro. Jesus selv møter oss i ordet ved Den hellige ånd. Det er derfor det er så viktig å ta til seg ordet, og å lære å kjenne det.

Helge Kapelrud

Det aller viktigste å lære å kjenne, er Det nye testamente. Jesu egne ord og læresetninger, historien om korsfestelsen, oppstandelsen, himmelfarten og utsendelsen av Den hellige ånd er grunnvollen i det vi tror på. Det er også i Det nye testamente vi lærer hvordan Gud vil at vi skal leve det kristne livet. I møte med alle tidens forførende meninger og retninger, er det viktig å vite hva Gud har sagt.

Det er mange ting i Det gamle testamente som kan være vanskelig å forstå. Det gamle testamente må alltid leses i lys av Det nye testamente. Jesus kom med noe helt nytt, en ny pakt. Når vi leser om lover og bestemmelser i Det gamle testamente, må vi sjekke om de gjelder for oss ved at de er bekreftet  i Det nye testamente – for eksempel De ti bud og andre lover som handler om kjærligheten til Gud og våre medmennesker.

Guds ord er levende … det kan snu en fortvilet situasjon fullstendig.

Guds ord er levende. Det har en evne til å si noe til oss akkurat der vi trenger det, enten det gjelder formaning, oppmuntring, trøst eller inspirasjon. Det treffer spikeren på hodet. Det kan snu en fortvilet situasjon fullstendig. Himmel og jord skal forgå, men Jesu ord skal aldri forgå. Derfor er det så viktig at vi tar dem til oss. Prøv å rydde plass til en stund med Bibelen hver dag. Guds ord vender ikke tomt tilbake, men utfører det jeg vil, sier Gud. (Jes 55,11) 

Forstørrer du bildet, vil du se at det går en sammenhengende rød tråd fra det første verset i Bibelen til det siste. Jesus er Bibelens røde tråd. Bildet er laget av Kristian Kapelrud, Helges sønn.
Neste
Rytmer