Støperiet: Livsviktig – nattverd

Støperiet: Livsviktig – nattverd

Eirik B. Fjellestad avslutter Støperiets taleserie «Livsviktig» med undervisning om og oppfordring til Nattverden. Et ritual som skurrer i utenforståendes ører, men som Jesus lover at er nøkkelen til evig tilfredstillelse.

STUDIE TIL HUSGRUPPER

– Les Apostlenes gjerninger 2:42-47
Her bryter de brødet … med oppriktig og hjertelig glede. Hvordan opplever du det å gå til nattverd?

– Les Johannes 6:47-58
Hvorfor bruker Jesus så sterke ord når han beskriver dette?
Hva er hensikten med denne symbolikken for å ta imot frelsen Jesus gir?

REFLEKSON

Opplever du det å gå til nattverd som noe større enn deg selv?

Syndsbekjennelse er en del av det å gå til nattverd. Har du tatt et oppgjør med synden din foran Gud? Er det deler av deg du ikke tar med foran Gud?